Skip to main content

Họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ngày 11/9/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, lũy kế giải ngân các nguồn vốn được giao theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh đến nay đã giải ngân được 1.425/2.043 tỷ đồng, đạt 69,8%; so với mặt bằng chung cả nước kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh là tương đối cao; về kết quả giải ngân chung toàn bộ các nguồn vốn theo Chính phủ giao và theo HĐND giao, lũy kế đến hết 31/8/2019 là 2.115/3.822 tỷ đồng, đạt 55,3% so với kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả đó là do có sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Tài chính, Kế hoạch, Kho bạc, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Tuy nhiên vẫn còn một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp như nguồn thu tiền sử dụng đất phần huyện quản lý, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn thu phí cửa khẩu, chương trình phát triển bền vững lâm nghiệp, vốn nước ngoài, chương trình mục tiêu y tế - dân số, còn một số đơn vị tiến độ giải ngân thấp như: thành phố Lạng Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng, Công ty Cấp thoát nước…

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm, có được kết quả đó do có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp, chủ động, cố gắng của các chủ đầu tư; tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ giải ngân cao nhưng không đồng đều giữa các nguồn, các huyện, một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp, một số đơn vị còn chủ quan, chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện… Thời gian tới, đồng chí đề nghị các chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do đơn vị quản lý, đặc biệt là các dự án thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phối hợp để xử lý tốt các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đối với những nguồn vốn chưa được trung ương giao hết cần khẩn trương báo cáo với bộ, ngành chủ quản để được cấp vốn kịp thời. Các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu, đồng thời tham mưu tỉnh các biện pháp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các sở, ngành, các huyện, thành phố, chủ đầu tư cần quyết tâm phấn đấu giải ngân hết 100% vốn được giao năm 2018, tuyệt đối không để bị cắt dự toán hoặc chuyển nguồn vốn như đã xảy ra trong năm 2018.

 

Thùy Linh