Skip to main content

Họp xem xét tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Chiều 5/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, Sở đã hoàn thành rà soát Biểu danh mục dự án trao quyết định lựa chọn nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ. Dự kiến sẽ có 25 dự án trao quyết định đầu tư, với tổng vốn đầu tư trên 18.000 tỷ đồng và trao biên bản ghi nhớ 12 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 22.300 tỷ đồng.

 

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành liên quan đã báo cáo, làm rõ thêm về công tác xử lý các thủ tục, hồ sơ dự án đang còn vướng mắc, dự kiến thời gian hoàn thành các thủ tục và nghiên cứu, xem xét bổ sung các dự án có thể trao quyết định đầu tư và ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lang Sơn năm 2019.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2019, do vậy yêu cầu các sở, ngành liên quan cần tập trung phối hợp chặt chẽ, đề cao tinh thần trách nhiệm, rà soát, tổng hợp, cập nhật các dự án, lập biểu danh mục các dự án đã được quyết định đầu tư hoặc cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2018, các dự án sẽ được quyết định chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đầu tư đến tháng 10/2019. Đối với những dự án chưa kịp hoàn thiện thủ tục theo quy định, thì chuyển sang danh mục các dự án ký biên bản ghi nhớ. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung dự án thực hiện trao quyết định đầu tư hoặc ký biên bản ghi nhớ. Xây dựng biểu đồ tiến độ thực hiện của từng dự án, thời gian hoàn thành các thủ tục để các sở, ngành triển khai thực hiện./.

 

Khánh Ly