Skip to main content

Họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh

Chiều 29/5/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết 43 ý kiến, kiến nghị. Đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã giải quyết xong 22 kiến nghị (chiếm 51,2%), đang giải quyết 10 kiến nghị (chiếm 23,2%), còn 11 kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực (chiếm 25,6%). Các ý kiến, kiến nghị của người dân tập trung vào những vấn đề: Đầu tư sửa chữa, khắc phục các tuyến đường giao thông, xây dựng hệ thống điện, đập thủy lợi và các tuyến mương, kiểm tra, giám sát hoạt động các mỏ đá, xác định địa giới, cấp quyền sử dụng đất cho người dân, chế độ chính sách cho thân nhân liệt sĩ, tăng phụ cấp cho cán bộ thôn bản...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường  trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, những kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết rõ ràng, đạt kết quả quả tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ngành trước cử tri. Đồng chí đề nghị, xem xét biên tập lại một số kiến nghị đang và sẽ giải quyết do các yếu tố khách quan, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh cần tăng cường phối hợp, thống nhất tổng hợp, báo cáo, trình lãnh đạo. Đổi mới cách trả lời, tổng hợp, theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri. Với những kiến nghị đã giải quyết xong, các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, các sở, ngành tích cực thực hiện kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị bố trí sắp xếp các kiến nghị của cử tri đã, đang và sẽ giải quyết vào nhóm phù hợp, bổ sung thêm vào báo cáo nội dung UBND tỉnh đang chỉ đạo giải quyết những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời, biên tập lại những nội dung kiến nghị phù hợp theo quy trình, chính sách và khả năng về nguồn lực. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp những nội dung theo kết luận của HĐND tỉnh cần tổ chức chỉ đạo thực hiện, để đánh giá xem xét tiến độ giải quyết các kết luận kiến nghị của HĐND tỉnh, rà soát, cập nhật số liệu đến hết tháng 6/2020, sát với tình hình thực tiễn./.

 

Khánh Ly