Skip to main content

Họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Ngày 31/7/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện.

 

Theo dự thảo Đề án, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 51 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thành 25 đơn vị, giảm 26 ĐVHC so với hiện nay; sau khi thực hiện sắp xếp số ĐVHC cấp xã giảm từ 226 ĐVHC xuống còn 200 ĐVHC. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp ĐVHC là 5.645 người, trong đó đã có phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ tại ĐVHC cấp xã mới đối với 4.795 người; số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp ĐVHC là 850 người. Đến nay 51/51 xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, tỷ lệ đồng ý cao nhất đạt 100%; trên cơ sở đó, HĐND 51/51 xã, thị trấn và HĐND 9 huyện đã thông qua nghị quyết thống nhất về chủ trương sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn tỉnh; 9 huyện liên quan đã hoàn thiện Đề án và các phương án sắp xếp ĐVHC gửi Sở Nội vụ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo Đề án do Sở Nội vụ soạn thảo; đồng thời thảo luận, cho ý kiến về phương án sắp xếp, bố trí các cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp ĐVHC, các chế độ chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, việc đặt tên xã, ban hành chính sách đối với cán bộ, người dân tại ĐVHC mới…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các huyện trong quá trình thực hiện, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, trong đó lưu ý bổ sung tên Đề án, căn cứ pháp lý, đối với tên gọi các xã cần tôn trọng ý kiến của nhân dân và gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương…; Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án, tham mưu UBND tỉnh dự thảo tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết thống nhất về chủ trương sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/8/2019. Các huyện tiếp tục xem xét, cân nhắc phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

 

Thùy Linh