Skip to main content

Họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh

Ngày 10/12/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phát biểu kết luận

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, bố cục báo cáo được chia làm 02 phần lớn, nội dung đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tư pháp... Đồng thời, dự thảo báo cáo cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, phân tích, đưa ra giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo. Về  nội dung dự thảo báo cáo, trong phần xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, cần căn cứ, bám sát chủ trương của Trung ương và của tỉnh thông qua các văn bản chỉ đạo để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ; bên cạnh đó, cần xác định lại phần số liệu của một số nội dung, đảm bảo sát thực, thống nhất./.

 

Bích Diệp