Skip to main content

Họp xem xét Đề án tôn tạo Khu di tích lưu niệm và các hoạt động chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét dự thảo Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” và tình hình triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019). Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, năm 2009, Khu di tích đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục công trình tại Khu di tích đã bị hư hỏng, xuống cấp. Do đó, việc thực hiện Đề án tôn tạo giúp bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích, đảm bảo sự gắn kết hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo kế hoạch, Đề án thực hiện tôn tạo các hạng mục thuộc Khu di tích: Nhà tưởng niệm, Nhà lưu niệm, khuôn viên, nhà chờ, các hạng mục phụ trợ khác; đồng thời, nghiên cứu, sưu tầm bổ sung, phục chế, chỉnh lý hệ thống trưng bày trong và ngoài trời tại khu di tích. Dự kiến Đề án hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe, thảo luận về việc chuẩn bị triển khai các hoạt động kỷ niệm khác như: tổ chức Hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ”, tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019 và các hoạt động khác.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ trì xây dựng Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ” cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, trong đó, nêu rõ thực trạng của Khu lưu niệm, những hạng mục cần tôn tạo và khái toán công trình, những nội dung đã và đang được triển khai, những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị khác, theo nhiệm vụ đã được giao, chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Văn Thụ, Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V, triển khai các tour, tuyến du lịch, hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng và Chương trình du lịch qua các miền di sản Việt Bắc lần thứ XI được tổ chức gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ./.

 

Phương Linh