Skip to main content

Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

Ngày 18/11/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III chủ trì cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị Đại hội.

 

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đại hội, hiện nay công tác chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện theo đúng Kế hoạch. Hiện đã hoàn thành dự thảo các văn kiện Đại hội: báo cáo chính trị, quyết tâm thư, kịch bản, chương trình tổng thể Đại hội; đã tổng hợp xong danh sách đại biểu chính thức với 170 đại biểu, tham mưu ban hành Quyết định phân bổ đại biểu cho các cơ quan, đơn vị với số lượng 84 đại biểu, danh sách khách mời gồm 203 đại biểu; cùng với đó, đã có các Quyết định khen thưởng để thực hiện công tác khen thưởng tại Đại hội. Bên cạnh đó đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội, hoàn thành phóng sự, kịch bản chương trình giao lưu, đối thoại trực tiếp trong khuôn khổ Đại hội; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về trang trí, khánh tiết, lễ tân; đang hoàn thiện công tác trưng bày sản vật địa phương, ảnh tư liệu; tiếp tục hoàn thiện, triển khai các phương án an ninh trật tự, y tế…tại Đại hội.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban phục vụ Đại hội đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện công tác trưng bày sản vật địa phương, ảnh tư liệu, bảo đảm thẩm mỹ, chất lượng, chọn lọc các sản phẩm tiêu biểu; hoàn thiện danh sách Đoàn Chủ tịch; điều chỉnh, hoàn thiện kịch bản chi tiết Đại hội bảo đảm sự chặt chẽ, khoa học; rà soát Báo cáo chính trị, các Báo cáo tham luận tại Đại hội; các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành danh sách chọn, cử đại biểu dự Đại hội; công tác lễ tân bảo đảm chu đáo, tận tình, tỉ mỉ; công tác an ninh trật tự, y tế… cần chi tiết, đầy đủ./.

 

Phương Linh