Skip to main content

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 (kỳ 2)

Ngày 22/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2020 (kỳ 2) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

 

Phiên họp đã tập trung thảo luận, lấy ý kiến với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cho rằng việc đầu tư dự án đường Cao Lộc - Ba Sơn, huyện Cao Lộc là rất cần thiết, tuy nhiên cần cân nhắc về quy mô dự án và khả năng cân đối nguồn vốn, việc đầu tư phải có hiệu quả kinh tế, gắn với phát triển khu vực biên giới. Thống nhất dự án được thực hiện theo phương án 2 với quy mô đường cấp VI- Miền núi; tuy nhiên tại những nơi có mật độ dân cư, phương tiện giao thông đông đúc như tại khu vực xã Hợp Thành, xã Cao Lâu và khu vực sát biên giới cần mở rộng tuyến đường và hoàn chỉnh hệ thống khu chợ tại các điểm này.

 

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến với nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh thống nhất ban hành Chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị, chủ thể ban hành là Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung thêm một số nội dung về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phòng, chống và kiểm soát ma túy; đánh giá, nắm chắc diễn biến, thống kê chính xác tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, từ đó đề ra giải pháp phòng, chống có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung tại các địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy ở các địa bàn trọng điểm; công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách ở trung ương và các địa phương trong phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường xét xử lưu động đối với các tội phạm ma túy, tạo tính răn đe, giáo dục trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

 

Đối với các nội dung: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết  của  HĐND  tỉnh  về điều  chỉnh  Nghị quyết số 68/NQ-HĐND  ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

 

Bích Diệp