Skip to main content

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã xem xét, thảo luận đối với 13 nội dung do các sở, ngành trình. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự (ANTT) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung làm nổi bật kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm ANTT trong đợt cao điểm dịch bệnh, thực hiện thành công việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức vụ công an xã; đồng thời bổ sung thêm một số hạn chế như tình trạng tàng trữ vũ khí trái phép, hoạt động xuất cảnh trái phép còn tăng, tỷ lệ người được tha tù tái phạm tội ở một số địa bàn còn cao. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần bổ sung các nội dung về tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, nắm tình hình đơn thư và quan tâm giải quyết các vụ việc phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm ANTT.

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu hoàn thiện dự thảo xong trước ngày 15/6, trong đó lưu ý điều chỉnh tiêu đề, về nội dung bổ sung thêm xe bán tải cho Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, điều chỉnh số ghế nhiều hơn 29 chỗ đối với xe của trường cao đẳng, dạy nghề.

 

Về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, biên tập lại văn bản cho sát và đúng với tình hình thực tế, đồng thời cập nhật số liệu dự ước đến ngày 15/6 và dự ước hết tháng 6/2020, đánh giá đồng bộ các ưu, khuyết điểm,…; hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Các đại biểu cũng dành thời gian xem xét, thảo luận dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh để nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa dự thảo; lưu ý dùng từ ngữ cho phù hợp với văn phong của Đảng, làm nổi bật được sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống thiên tai, chỉnh sửa một số nội dung về công tác tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng, chống thiên tai. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn thiện trước ngày 18/6/2020.

 

Phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng khác như: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh. Đối với các nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

 

Thùy Linh