Skip to main content

Họp lấy ý kiến với dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với Lạng Sơn

Ngày 07/11/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Đoàn thanh tra của Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với UBND tỉnh Lạng Sơn. Về phía tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương thanh tra trong đợt này.

 

Các đại biểu tại cuộc họp

 

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 ngày 25/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, từ ngày 15/8/2018 – 12/10/2018, Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bộ Công an đã tiến hành thanh tra tại UBND tỉnh Lạng Sơn gồm 09 đơn vị trực thuộc, phạm vi thanh tra từ 01/1/2016 – 30/6/2018. Tại cuộc họp, đại diện Đoàn Thanh tra đã thông tin khái quát về nội dung dự thảo kết luận thanh tra; theo đó, trong những năm qua, Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, qua đó góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội…

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu dự thảo kết luận thanh tra và những ý kiến, kiến nghị của Đoàn thanh tra đối với UBND tỉnh; nhấn mạnh, kết luận đã phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực hiện các quy định về PCCC của tỉnh, đã nêu bật những kết quả, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đưa ra định hướng tổ chức thực hiện trong thời gian tới; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại sau thanh tra.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp

 

Thay mặt Đoàn thanh tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã chấp hành nghiêm túc, tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hiệu quả trong PCCC...; khắc phục tồn tại, hạn chế, đưa các chỉ số an toàn PCCC trong xây dựng các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh; tiếp tục rà soát, đề xuất để hoàn thiện các quy định về PCCC./.

 

Bích Diệp