Skip to main content

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”

Ngày 11/5/2018, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” tỉnh Lạng Sơn năm 2018 tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tich Hội đồng.

 

0518-Hop HĐ xet tang danh hieu NSUT, NSND.jpg

 

 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân” đối với Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thuỷ Tiên. Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, hồ sơ của Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thuỷ Tiên đã đáp ứng yêu cầu và đã được Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp cơ sở thông qua.

Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã nghiên cứu, đánh giá hồ sơ và tiến hành bỏ phiếu với kết quả 11/11 thành viên nhất trí đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân đối với Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thuỷ Tiên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tich Hội đồng yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, triển khai các công việc tiếp theo đúng quy trình, quy định./.

Phương Linh