Skip to main content

Họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

Ngày 30/5/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III tổ chức họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

Ngay sau khi có hướng dẫn từ Trung ương, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội. Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dân công tác tổ chức Đại hội, hướng dẫn báo cáo chính trị tại Đại hội, công tác khen thưởng, lựa chọn đại biểu, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền và các phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời gian Đại hội. Đại hội cấp tỉnh dự kiến có 250 đại biểu, diễn ra vào tháng 11/2019, sau đó, tỉnh sẽ cử 58 đại biểu đi dự Đại hội tại Trung ương. Tại các huyện, thành phố đang hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, chương trình Đại hội tại cấp mình, thực hiện rà soát, phân bổ đại biểu dự, bảo đảm số lượng, cơ cấu và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội tại cấp mình xong trước ngày 30/6/2019. Nhìn chung, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tích cực triển khai theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, còn có lúng túng trong triển khai các văn bản hướng dẫn, một số công việc triển khai chưa kịp thời.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về việc rà soát, phân bổ đại biểu dự Đại hội, dự toán kinh phí tổ chức, hướng dẫn khen thưởng, tổ chức tuyên truyền…

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; đồng thời chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, triển khai chưa kịp thời. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương hoàn thành các công việc theo đúng phân công, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành Đại hội theo kế hoạch; rà soát, thống kê, phân bổ đại biểu hợp lý và thực hiện nghiêm túc việc chọn, cử đại biểu đi dự Đại hội; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện, hoàn thành trước ngày 10/6/2019; hướng dẫn cụ thể về các nội dung công việc cần thực hiện ngay sau Đại hội./.

 

Phương Linh