Skip to main content

Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày 12/02/2019, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức.

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, Lễ kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh thấy được kết quả sau 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, hiểu được truyền thống vẻ vang 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Đến nay đã thực hiện các công việc như: xây dựng chương trình chi tiết của Lễ kỷ niệm, dự trù kinh phí tổ chức, triển khai công tác khen thưởng, thực hiện phóng sự trình chiếu tại Lễ kỷ niệm, xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh và tuần phim phản ánh về đề tài biên phòng, phối hợp soạn thảo, xuất bản 400 cuốn Đề cương tuyên truyền.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất Lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 02/3/2019. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về ngày Lễ kỷ niệm đảm bảo chất lượng, ra số báo đặc biệt chào mừng ngày kỷ niệm phản ánh các kết quả, thành tựu của công tác biên phòng; tổ chức triển lãm ảnh, trang trí cổ động trực quan, làm tốt công tác biểu diễn nghệ thuật, quan tâm công tác trang trí khánh tiết tại Lễ kỷ niệm… Các thành viên Ban Tổ chức tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa.

 

Thùy Linh