Skip to main content

Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020

Sáng 29/5/2020, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020 đã họp xem xét tình hình tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và triển khai các nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Theo báo của Sở Nội vụ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến bằng hình thức phù hợp như: rút gọn đại biểu, giảm quy mô, lồng ghép với hội nghị khác… Đến nay, đã có 22 đơn vị tổ chức hội nghị, 31 đơn vị đang xem xét, lựa chọn hình thức tổ chức, 65 đơn vị không tổ chức hội nghị.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung, chương trình, kịch bản, thời gian tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, lựa chọn gương điển hình tiên tiến để giao lưu và báo cáo tham luận, xuất bản sách “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020”, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí… 

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực) tiếp tục theo dõi, đôn đốc, động viên các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến với hình thức phù hợp, hoàn thành trong quý II/2020 theo Kế hoạch đã đề ra. Tham mưu thành lập các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị quà tặng phù hợp, rà soát, bổ sung các điển hình tiên tiến đa dạng, nhiều lĩnh vực để lựa chọn in sách và báo cáo tham luận tại Đại hội, nghiên cứu xây dựng chương trình Đại hội ngắn gọn, phù hợp, bảo đảm thời lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, kịp thời động viên khích lệ tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác, sản xuất, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly