Skip to main content

Họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 18/11/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) các Cuộc thi sáng tạọ kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Theo dự thảo báo cáo, các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2019 được các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng nhiệt tình với các giải pháp, mô hình, sản phẩm không ngừng được cải tiến về hình thức và chất lượng; công tác tuyên truyền, chấm, xét giải thưởng được quan tâm thực hiện, bảo đảm khách quan, công bằng và công tâm. Kết quả, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ XI năm 2019 có 87 mô hình, sản phẩm tham dự, BTC quyết định trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 14 giải khuyến khích; có 01 mô hình đạt giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V năm 2019 có 59 giải pháp tham dự, BTC đã quyết định trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích; 6 giải pháp được lựa chọn tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2019 được tổ chức trong tháng 12/2019.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC đánh giá các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2019 tiếp tục được duy trì so với các năm với nhiều giải pháp, mô hình có chất lượng, có tính ứng dụng, tuy nhiên một số lĩnh vực chưa phát huy được hết tiềm năng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cuộc thi; tăng cường tuyên dương khen thưởng, nâng mức giải thưởng và các hình thức phụ trợ khác kèm theo, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công trình, giải pháp đạt giải; giao chỉ tiêu cho một số ngành có tiềm năng như y tế, nông nghiệp…; quan tâm đầu tư xây dựng những mô hình, giải pháp về những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, đồng thời gắn cuộc thi với việc xét thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi trong những năm sau.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức lễ tổng kết vào ngày 16/12/2019, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các mô hình, giải pháp tiêu biểu để khen thưởng.

 

Thùy Linh