Skip to main content

Họp Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/7/2018, Ban Tổ chức (BTC) các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức cuộc họp xem xét, thống nhất thông qua danh mục các mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2018. Đồng chí  Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các thành viên BTC đã nghe Hội đồng giám khảo báo cáo kết quả đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2018; đề xuất các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14. Theo đó, toàn tỉnh có 104 mô hình, sản phẩm dự thi. Sau khi xem xét kết quả chấm điểm của các Tổ Giám khảo, Hội đồng thống nhất đề xuất cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 15 giải khuyến khích.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên BTC, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, chủ động triển khai tổ chức cuộc thi của các sở, ngành và các đơn vị liên quan. Đồng thời thống nhất các mô hình, sản phẩm có số điểm từ 66 trở lên được trao giải ở cấp tỉnh, 10 mô hình, sản phẩm có số điểm cao nhất sẽ được tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14; đề nghị Hội đồng giám khảo rà soát lại kết quả chấm điểm để hoàn thiện báo cáo kết quả cuộc thi. Cơ quan thường trực BTC phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch trao thưởng đối với các mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi để khơi dậy tiềm năng, cổ vũ phong trào sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

 

Thùy Linh