Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chiều 24/5/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

Dự án hồ chứa nước Bản Lải có dung tích 164,3 triệu m3 được xây dựng nhằm cắt giảm lũ, cấp nước tưới và tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt kết hợp phát điện. Giai đoạn 1 hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện từ năm 2017 - 2021. Theo đó, từ  năm 2017 đến ngày 23/5/2018 đã thực hiện xong việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31; thực hiện xong công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các vị trí xây dựng; hoàn thành bàn giao 792 mốc lòng hồ cho 2 huyện Lộc Bình, Đình Lập; bàn giao mặt bằng 02 khu tái định cư tại huyện Đình Lập cho Trung tâm phát triển quỹ đất. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 đã thỏa thuận được với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cao trình đền bù lòng hồ. Huyện Lộc Bình đã đo đạc, kiểm đếm và lập xong phương án bồi thường tại thôn Pò Loỏng, đang lập phương án bồi thường tại thôn Nà Già; huyện Đình Lập đã bàn giao mốc, trích đo địa chính và tiến hành kiểm đếm 2 khu tái định cư.

IMG_1954.JPG

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 cơ bản đạt được tiến độ đề ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trong thời gian qua được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên tiến độ một số công việc còn chậm như việc bàn giao mốc giới, công trình cầu Pò Háng, công tác đo đạc, kiểm đếm… Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo dự án cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy nhanh tiến độ đo đạc kiểm đếm bảo đảm tiến độ tỉnh đã đề ra. Chủ đầu tư khẩn trương chuyển tiền tạm ứng cho 2 huyện để đền bù cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị với tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

 

Thùy Linh