Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý II năm 2019

Sáng 17/7/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện quý II, triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2019.

 

Trong quý II/2019, BCĐ đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên, các dự án đã có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2019 03 dự án vốn NSNN gồm: Dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập) đến nay đã hoàn thành 53/56km nền đường, tổng giá trị xây lắp đạt 57% giá trị khối lượng. Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định hoàn thành khoảng 20,54km/21,04km nền đường, giải ngân được 66,161 tỷ/113 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch. Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn đạt trên 65% giá trị khối lượng, các gói thầu cơ bản đều hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng trong tháng 8/2019 để phục vụ cho năm học mới. Đối với những dự án còn lại và các dự án ngoài ngân sách, các thủ tục đầu tư đã được giải quyết, làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 

Đại diện các doanh nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện cũng thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tập trung vào những vấn đề về GPMB, bố trí vốn, giá đền bù đất, triển khai các thủ tục đầu tư...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB tất cả các dự án, giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền về thủ tục và công tác GPMB, rà soát, tổng hợp, tham mưu sớm trình UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh. Các chủ đầu tư đã được ghi vốn triển khai ngay và đẩy nhanh các thủ tục để được giải ngân. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách cần xác định thời gian cụ thể hoàn thành các thủ tục đầu tư từng dự án, rút ngắn tiến độ thi công, vận động xã hội hóa, đẩy nhanh các thủ tục triển khai dự án, giải quyết các kiến nghị Nhân dân và UBND các huyện./.

 

Khánh Ly