Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần tỉnh

Chiều ngày 27/6/2019, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xem xét tình hình triển khai thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

 

Theo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn có 07 đơn vị sự nghiệp thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc và bất cập tại 03 đơn vị. UBND tỉnh đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép rút 03 đơn vị sự nghiệp công lập ra khỏi danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần, gồm: Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Nhà khách A1. Còn 04 đơn vị đủ điều kiện tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi gồm: Nhà khách Tỉnh ủy, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng, Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Đến nay, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các đơn vị sự nghiệp đang tích cực triển khai theo kế hoạch.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, cùng với đó, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện cổ phần hóa hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, phương án sử dụng lao động, phương án sử dụng đất, tài sản... xong trong tháng 8/2019; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai phương án cổ phần hóa theo kế hoạch, để đến năm 2020 hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa 04 đơn vị sự nghiệp công lập trên thành công ty cổ phần./.

 

Bích Diệp