Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Quý III/2019

Ngày 08/10/2019, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh tổ chức họp thường kỳ Quý III/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Năm 2019, UBND tỉnh xác định có 15 dự án trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, trng đó có 05 dự án vốn NSNN và 10 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong Quý III và tính chung 9 tháng năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành các dự án trọng điểm tiếp tục được tăng cường, các ngành chức năng, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã tập trung thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện dự án. Nhìn chung, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực so với Quý II/2019. Có 03 dự án vốn NSNN sẽ kịp thời hoàn thành trong năm 2019 gồm: Đường đến các xã Xuân Dương - Ái Quốc (Lộc Bình) và xã Thái Bình (Đình Lập) thi công đạt 70% giá trị khối lượng; Đường đến trung tâm xã Tân Yên (Tràng Định) thi công mặt đường đạt 99,4%, giải ngân đạt 99,7% kế hoạch; Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2017-2020 có 24/25 gói thầu cơ bản hoàn thành và bàn giao, giải ngân đạt 90,3% kế hoạch. Trong Quý III đã ký hợp đồng và GPMB 2 dự án, lựa chọn nhà đầu tư 02 dự án. Các dự án nói chung vẫn còn vướng mắc trong GPMB, chưa thu xếp được nguồn vốn, một số dự án thủ tục còn chậm...

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trong Quý III/2019 có nhiều cố gắng, tiến bộ hơn so với Quý trước. Tuy nhiên, một số dự án còn lúng túng, chậm trong GPMB, giải ngân vốn. Trong Quý IV/2019, đồng chí yêu cầu tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành dự án trong năm nay đối với dự án Đường đến các xã Xuân Dương - Ái Quốc (Lộc Bình) và xã Thái Bình (Đình Lập), Đường đến trung tâm xã Tân Yên (Tràng Định) và Dự án đầu tư các phòng học, cùng với đó đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư. Đối với Dự án Đền thờ Chi Lăng cần tích cực huy động vốn xã hội hóa để thực hiện dự án, Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km108+500 giải quyết dứt điểm một số vấn đề còn vướng mắc với người dân, hoàn thành các nút giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, triển khai các công việc để thực hiện thu phí tự động không dừng; Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa phấn đấu khởi công trong tháng 10; Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tập trung hoàn thành lập, trình phê duyệt quy hoạch chung, chi tiết xây dựng Khu du lịch quốc gia mẫu Sơn. Các dự án khác tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quan tâm giải ngân vốn đầu tư theo đúng kế hoạch./.

 

Phương Linh