Skip to main content

Hội thảo về hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản Lạng Sơn

Ngày 19/8, tại trụ sở UBND huyện Chi Lăng, Ban tổ chức ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 tổ chức Hội thảo khoa học “Hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cao khô Vạn Linh. Dự hội thảo có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh; một số HTX trồng na trên địa bàn.

 

Toàn cảnh hội thảo

 

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách, triển khai nhiều giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp,… Việc xây dựng thương hiệu, nhãn mác cho các sản phẩm nông sản đã được đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 sản phẩm nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là hoa Hồi Lạng Sơn, hồng không hạt Bảo Lâm; 1 sản phẩm nông sản được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là Na Chi Lăng; 5 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể; 7 sản phẩm nông sản đã nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ đang trong thời gian xem xét, thẩm định; 4 sản phẩm đang trong quá trình xây dựng hồ sơ. Việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các nông sản của tỉnh Lạng Sơn đã đem lại những hiệu, lợi ích thiết thực, đánh kể cho các địa phương và đặc biệt là bà con nông dân.

 

Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận tập trung về những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Bảo hộ sở hữu công nghiệp với phát triển thương hiệu nông sản; Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm nông sản và quả na mang nhãn hiệu chứng nhận Chi Lăng; Một số giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản Lạng Sơn; Vai trò của truyền thông trong xây dựng và phát triển thương hiệu nói chung và đối với sản phẩm nông sản của Lạng Sơn nói riêng,…