Skip to main content

Hội thảo phổ biến Nghị định 89/2018/NĐ-CP

Ngày 20 và 21/9, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định 89/2018/NĐ-CP, ngày 25/06/2018 của Chính phủ cho cán bộ là kiểm dịch viên, viên chức của toàn Trung tâm và các cán bộ có liên quan trong ngành.

 

 Hội thảo phổ biến Nghị định 89/2018/NĐ-CP

 

Tại hội thảo, các học viên đã được phổ biến nội dung Nghị định 89/2018/NĐ-CP, ngày 25/06/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Điều lệ Y tế quốc tế; Đồng thời, thảo luận, trao đổi sau 1 tháng triển khai Nghị định 89/2018/NĐ-CP tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

Đây là những bước quan trọng và cần thiết nhằm trang bị cho cán bộ kiểm dịch viên y tế trong đơn vị nắm, hiểu và thực hiện tốt các quy định của Nghi định 89/2018/NĐ-CP, ngày 25/06/2018  của Chính phủ và một số quy định liên quan đến kiểm dịch Y tế biên giới theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, Chính phủ và Bộ Y tế,… Từ đó, áp dụng thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch tại các cửa khẩu hiệu quả trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa