Skip to main content

Hội thảo Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai

hiều ngày 17/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo


Thời gian qua, cùng với sự phát triển của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cũng đóng góp nhiều kết quả nhất định, từng bước góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp cơ sở khoa học tạo tiền đề ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách và giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức lựa chọn, quyết định phù hợp trong chỉ đạo, điều hành. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đạt được những kết quả khả quan, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư tương đối đồng bộ và rộng khắp. Trong sản xuất công nghiệp, một số doanh nghiệp đã đổi mới đầu tư dây truyền công nghệ, cải tiến thiết bị hiện có góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm trên thị trường. Phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai rộng khắp trong các ngành, được tăng cường đưa đến khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao… Qua đó, khẳng định vai trò không thể thiếu của khoa học công nghệ trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, hiện nay các đề án lớn UBND tỉnh đang chỉ đạo xây dựng đều dựa trên khoa học công nghệ. Chính vì vậy, thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cần có các giải pháp nhằm nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, tiếp tục thu hút sự quan tâm của xã hội đối với khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển trong thời gian tới. Năm 2019, UBND tỉnh sẽ giao thêm nhiều nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, vì vậy, sở cần chủ động về nhân lực, tích cực phối hợp với các ngành có đông đảo các nhà khoa học như y tế, giáo dục… để triển khai các đề tài, dự án.