Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 09/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, một số sở, ban ngành và đơn vị liên quan.

 

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình xây dựng theo mô hình phát triển năng lực học sinh, chú ý hơn đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học và ngược lại. Chương trình này gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình được chia thành 02 giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục gồm 03 loại: bắt buộc, tự chọn, lựa chọn. Chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp thu nhiều kinh nghiệm quốc tế và "giảm tải" so với chương trình hiện hành. Chương trình được thực hiện bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 và những năm học tiếp theo đối với các lớp, cấp học khác.

 

Tại Hội nghị, các địa phương nêu lên nhiều vấn đề xung quanh chương trình giáo dục phổ thông mới như: những điểm mới của chương trình, những khó khăn và thuận lợi trong triển khai tại địa phương và một số nội dung khác.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các địa phương, Bộ sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc triển khai chương trình mới. Bộ trưởng nhấn mạnh tới các yếu tố quan trọng trong thực hiện chương trình giáo dục mới đó là chất lượng, việc bố trí, tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên, tạo môi trường giáo dục thân thiện; việc bảo đảm cơ sở hạ tầng trường lớp, thiết bị phục vụ dạy và học; đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông./.

 

Phương Linh