Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 ngành giao thông vận tải

Ngày 11/1/2019, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Năm 2018, toàn ngành giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, đầu tư kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là phối hợp chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm của ngành; chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải hàng hoá và hành khách tăng trên 10% so với 2017, chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) tăng 25 bậc so với năm 2016, xếp hạng 39/160 nước, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Đối với Lạng Sơn, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải được nâng cao, kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển, đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình như Cầu Kỳ Cùng (hạng mục cầu chính), km2-km6 công trình đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229..., trật tự vận tải hành khách, hàng hoá có chuyển biến tích cực, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ được quan tâm thực hiện.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành giao thông vận tải trong năm 2019 tiếp tục tham mưu, phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật chiến lược, đề án; rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, trong đó có quy hoạch về đường bộ, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa, hàng không, chú ý các quy hoạch kết nối; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được bố trí; triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án đầu tư theo hình thức BOT, hoàn thành dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng trên toàn quốc./.

 

Bích Diệp