Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống tội phạm

Ngày 07/3/2017, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Trong năm vừa qua, công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng: số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,4%, còn trên 54,5 nghìn vụ; đã điều tra, khám phá trên 42,5 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý trên 80 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ 78,07% (vượt 3,07%); tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 90,15% (tăng 0,15%); triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, khẩn trương điều tra, khám phá làm rõ hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đối với tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 91,89%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

 

Toàn quốc phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2016; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản pháp luật có liên quan; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở, điều tra, xét xử nghiêm minh các loại tội phạm; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỷ cương trong các lực lượng phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương các thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm./.

 

Phương Linh