Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 17/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Trong thời gian qua, trên cả nước, các cấp, ngành đã có nhiều nỗ lực, tạo điều kiện đầu tư nhiều mặt cho các cơ sở giáo dục, tạo thuận lợi cho học sinh được giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ bạo lực học đường tại một số địa phương với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt, yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, Quyết định số 886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2017 - 2021 và mới đây là Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Trong đó, nhấn mạnh tới nhiều giải pháp như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, thiết lập các kênh thông tin, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể…

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan thực trạng, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ, đề xuất các giải pháp, cách làm hay, hiệu quả, các kinh nghiệm quốc tế; đồng thời, thống nhất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống bạo lực học đường trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong cả nước phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, các chỉ đạo từ Trung ương về bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch cụ thể nhằm đẩy lùi bạo lực học đường, tăng cường sự phối hợp, gắn kết với gia đình học sinh, với các cấp, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh phong trào Đội, Đoàn, Hội trong trường học. Công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục cần tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và biểu dương, nhân rộng các điển hình tốt. Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, khách quan về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống bạo lực tại các trường học./.

 

Phương Linh