Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

Sáng ngày 10/1/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng (tăng 9,79%) so với dự toán, tăng 8,7% so với năm 2018; công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, theo quy định; công tác xử lý thu nợ thuế được chỉ đạo quyết liệt, qua đó đã giảm số nợ đọng đến cuối năm 2019 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Đối với Lạng Sơn, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.971,3 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán tỉnh giao và tăng 18,5% so với cùng kỳ; công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng dự toán, chặt chẽ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường, động lực, nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững; chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả./.

 

Bích Diệp