Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Năm 2018, toàn ngành tài chính đã chủ động đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính – NSNN góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm. Tính đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP; cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%, riêng công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm chuyển biến đạt 67,6%. Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng.

 

Tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực toàn ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019 cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, cơ cấu lại các khoản thu, làm tốt hơn nữa công tác quản lý thu, kiểm soát tốt hơn nữa bội chi ngân sách, nợ công... Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; giải quyết tốt hơn vấn đề quản lý và sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng xe công; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thuộc diện được cổ phần hóa mà không triển khai. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Thùy Linh