Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"

Chiều 14/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". Cùng tham dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các Phó Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hợp tác xã (HTX) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, tình hình kinh tế tập thể (KTTT) có sự đổi thay, phát triển. Đến hết năm 2018, cả nước có 101.405 tổ hợp tác (THT), thu hút 1.340.619 thành viên tham gia, thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong THT là 26 triệu đồng/năm, tăng 21% so với năm 2003. Toàn quốc có 22.861 hợp tác xã (HTX), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, trong 5 năm gần đây, số HTX thành lập mới tăng nhanh, năm 2018 có 2.521 đơn vị thành lập mới, số lao động làm việc trong khu vực này là 1,2 triệu người, 57% số HTX hoạt động hiệu quả và doanh thu trung bình của mỗi đơn vị đạt 4,477 tỷ đồng/năm, lãi bình quân tăng từ 74 triệu đồng năm 2003 lên 240,5 triệu đồng.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, KTTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến. Đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 1.810 THT với 19.510 thành viên tham gia, tăng 4.377 thành viên so với năm 2003, toàn tỉnh có 220 HTX, tăng 128 HTX so với năm 2003 và trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 02 liên hiệp HTX.

 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, liên minh HTX, MTTQ đã đóng góp xây dựng vào khu vực kinh tế quan trọng này. Thủ tướng khẳng định phát triển KTTT có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và cả về an ninh trật tự. Thủ tướng chỉ rõ, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới là cần xác định, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển HTX, THT, liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, rà soát lại các chính sách tạo thuận lợi về đào tạo lao động, chính sách đất đai, tài chính-tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” phải tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn, phải khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, tạo ra sự thay đổi sâu sắc, căn bản về phương thức sản xuất trong nông nghiệp và đời sống nông thôn. Phát triển phong trào HTX theo phương châm “Khuyến khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá”, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho HTX hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên. Nhân rộng những mô hình HTX hiệu quả./.

 

Khánh Ly