Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi, sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử.  Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp, triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 03/01/2019 có 78/95 bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, trong đó 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản, 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dự kiến vào ngày 20/02/2019.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới quy trình TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ; đề nghị các địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống phần mềm của các cơ quan, đơn vị tạo sự đồng bộ, xây dựng thể chế hoàn chỉnh quy định về kết nối chia sẻ dữ liệu, bảo mật thông tin; cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông, để mọi người dân, doanh nghiệp, nhất là cán bộ công chức hiểu được các vấn đề liên quan đến dịch vụ nâng cấp.

 

Thùy Linh