Skip to main content

Hội nghị trực tuyến thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến để rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở từ thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TW chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố và 03 Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao. Đến nay, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương; đến ngày 20/1/2019, công tác thiết lập mạng lưới điều tra về Bảng kê hộ dân cư, danh sách địa bàn điều tra, sơ đồ nền xã, phường, thị trấn thực hiện trên Trang Thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra đã hoàn thành... Đối với Lạng Sơn, đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, 11/11 huyện, thành phố, 226/226 đơn vị cấp xã; tổ chức rà soát danh sách và sơ bộ cập nhật quy mô hộ, công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, phân chia địa bàn điều tra và công tác lập bảng kê cũng đã hoàn thành theo kế hoạch.

 

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua; nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy mô của cuộc tổng điều tra, chuẩn bị tốt các điều kiện về kỹ thuật, điều tra viên, ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị về địa bàn, thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và xử lý số liệu, đảm bảo thực hiện cuộc tổng điều tra chính xác, chất lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./.

 

Bích Diệp