Skip to main content

Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế

Ngày 20/9/2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan.

 

 

Tại Hội nghị, Bộ Y tế tập trung quán triệt triển khai thực hiện hoạt động thanh toán điện tử trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, những giải pháp thực hiện. Hiện nay, ngành y tế có khoảng hơn 30 bệnh viện đã triển khai các giải pháp, phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt, và đạt được những kết quả tích cực. Hiện có 15 ngân hàng liên kết hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bằng QR code tại bệnh viện, số bệnh nhân thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đô thị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thu chi phí khám, chữa bệnh bằng phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, bảo đảm triển khai trước ngày 31/12/2019.

 

Việc triển khai thanh toán điện tử trong y tế có nhiều thuận lợi như: Có hơn 70 ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng di động Mobile Banking và 31 ví điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, gần 14.000 cơ sở y tế đều có sử dụng tài khoản ngân hàng, có nhiều và đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… Bên cạnh đó còn có nhiều khó khăn như: thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, chưa có nhiều giải pháp thực hiện thanh toán điện tử ở vùng sâu, vùng xa, việc kết nối các phần mềm còn khó khăn, phí thanh toán điện tử còn cao…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán điện tử nói riêng là xu thế tất yếu của thời đại, thể hiện một xã hội văn minh, hiện đại, đem lại nhiều lợi ích to lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng nhấn mạnh cần quán triệt trong toàn ngành về ý nghĩa và lợi ích của phương thức thanh toán điện tử, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị, cần xây dựng kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực và các điều kiện để triển khai thanh toán điện tử tại các đơn vị. Các bệnh viện, cơ sở đào tạo y dược phải chủ động triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân về ý nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt.

 

 

Ngay sau Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế. Sở Y tế cần thành lập tổ công tác về triển khai thanh toán điện tử, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thanh toán điện tử; tăng cường tuyên truyền cho người dân về lợi ích, cách thức thực hiện thanh toán điện tử trong y tế, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan./.

Phương Linh