Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 04/7/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với 63 tỉnh, thành phố duới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh tại điểm cầu tỉnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống từ trung ương đến địa phương, người dân và doanh nghiệp. Kết quả đạt được về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của nền kinh tế cơ bản là tích cực so với khu vực và thế giới, duy trì được đà tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát... Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011-2017. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 745.485 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 122,4 tỷ USD, tăng 7,1%, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 120,8 tỷ USD, tăng 8,8%, cân đối thương mại xuất siêu 1,6 tỷ USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện.

 

Lãnh đạo tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,51%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 2.620 triệu USD, đạt 49,9% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.295 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại,..

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành phát biểu tập trung vào những vấn đề cụ thể phát sinh, đề cập sâu hơn những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó đề xuất đối sách, biện pháp giải quyết một cách thẳng thắn, giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chỉ rõ những hạn chế, khó khăn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 2019 của cả nước, của từng bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 -2020.  Thủ tướng yêu cầu theo dõi, bám sát, cập nhật và đánh giá đầy đủ tác động của tình hình thương mại quốc tế tới nước ta, tiếp tục thu hút đầu tư từ nước ngoài; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để tồn đọng nguồn vốn nhất là đối với nguồn vốn ODA, trái phiếu Chính phủ; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp, các địa phương xử lý nghiêm tình trạng  nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển. Cùng với đó, tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế, xây dựng thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác thông tin, truyền thông, khắc phục những hạn chế, bất cập về văn hóa đạo đức xã hội…/.

 

Phương Linh