Skip to main content

Hội nghị triển khai các đề án về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số năm 2018

Thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018, ngày 15/6, Ban chỉ đạo Công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch các đề án cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số gồm: đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025, Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025, Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại Lạng Sơn, hiện nay mức sinh bình quân hàng năm đạt mục tiêu đề ra, quy mô dân số tương đối ổn định, duy trì mức sinh thấp, số con trung bình của một phụ nữ năm 2017 là 2,34 con, thấp hơn trung bình so với Miền Bắc. Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được triển khai có hiệu quả, các chỉ số về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi đều tăng hàng năm; Đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt.

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác Dân số - KHHGĐ, thì tỉnh Lạng Sơn vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù duy trì được mức sinh thấp, nhưng mức sinh chưa ổn định, có xu hướng tăng sinh và chưa đạt được mức sinh thay thế là 2,1 con; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng so với năm 2016 là 7,94 % đến 6 tháng đầu năm 2018 đang là 10%. Bên cạnh đó tỷ số giới tính khi sinh cao hơn so với mức trung bình của cả nước, tính từ đầu năm 2018 đến nay là 113,8 bé trai /100 bé gái. Lạng Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh. Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ còn hạn chế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc triển khai các đề án sẽ góp phần cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn./.

 

Vi Hoa