Skip to main content

Hội nghị tổng kết hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Ngày 10/12/2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2019, hoạt động Ban Chỉ đạo THADS tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ THADS được giao. Kết quả, công tác THADS toàn tỉnh về việc tổng số thụ lý trên 7 nghìn việc, tăng 267 việc, đã giải quyết xong 5.513/5.871 việc có điều kiện giải quyết, đạt 94%, vượt 20% so với chỉ tiêu được giao, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố, về tiền, tổng số tổng số tiền thụ lý trên 490,7 tỷ đồng (tăng gần 82 tỷ đồng), đã giải quyết xong trên 93,2/112,1 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 83%, vượt 48,5% chỉ tiêu giao, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, vụ việc làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự hay khiếu nại, tố cáo về THADS.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đề xuất giải pháp thi hành án đạt hiệu quả, công tác phối hợp giữa các ngành trong THADS, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý về THADS, đối thoại với người phải thi hành án trước, trong quá trình cưỡng chế THADS…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua. Để nâng cao hiệu quả công tác THADS trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thực hiện tốt Quy chế hoạt động, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, phối hợp với các cơ quan THADS giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ việc thuộc phạm vi ngành mình quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS. Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ưu tiên các nguồn lực cho việc tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS, hành chính./.

 

Khánh Ly