Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 18/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí  Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, các sở, ban, ngành, của tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực phối hợp với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực. Duy trì, thường xuyên công tác thông tin thời sự, giao ban báo chí, cung cấp thông tin, tuyên truyền lý luận chính trị, lịch sử, khoa giáo và văn hóa văn nghệ có hiệu quả. Kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng dư luận xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với hội nghị về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2017 của tỉnh, phương hướng. mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí đề nghị, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời hơn nữa trong việc ban hành bản tin nội bộ, cập nhật thông tin; tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, sâu sắc, tránh hình thức. Đồng chí cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chủ đề phương châm hành động của Chính phủ và của tỉnh trong năm 2018.

 

Khánh Ly