Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 ngành nội vụ tỉnh

Ngày 13/01/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ của ngành nội vụ đảm bảo hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên, công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh cơ bản đạt yêu cầu. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã được triển khai nhanh chóng, nhận được sự ủng hộ của người dân, thực hiện sắp xếp giảm 26 xã trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng kế hoạch, trong năm đào tạo, bồi dưỡng trên 4.700 chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, chỉ số cải cách hành chính năm 2018 xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 đạt 47,05 điểm, là 1 trong 2 tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước. Ngoài ra chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, các lĩnh vực công tác dân vận, bình đẳng giới, quản lý nhà nước về thanh niên… được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng kết quả ngành Nội vụ đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành nội vụ tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội vụ, tham mưu cho chính quyền thực hiện các văn bản đó; phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh đánh giá vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, lưu ý tổ chức sắp xếp bộ máy cho phù hợp với kế hoạch, chủ động trong công tác tổ chức, bố trí cán bộ, tiếp tục quan tâm đến công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thi tuyển công chức, viên chức... Các sở, ngành tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ trong thực hiện các nhiệm vụ chung.

 

Thùy Linh