Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018

Ngày 07/01/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hội nông dân các huyện, thành phố.

 

Trong năm, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, 15 chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có 10.956 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 353,41% kế hoạch), xây dựng được 280 mô hình "Thôn, bản xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường"; tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp trên 11,4 tỷ đồng, hiến 130.976 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; năm 2018 tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 1.373 buổi cho 69.121 lượt hội viên.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực các cấp hội nông dân đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị các cấp hội xem xét các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 bám sát thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên; tiếp tục  nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng củng cố các tổ chức hội, phát triển hội viên.

 

Các tập thể nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh

 

Nhân dịp này, 19 tập thể, 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

 

Thùy Linh