Skip to main content

Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

 

Theo báo cáo, hiện nay, toàn tỉnh có 2.359 tổ hoà giải với 14.684 hoà giải viên; trong 5 năm, đã tổ chức được 3.885 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hoà giải cho hiện 50.000 lượt cán bộ quản lý, hoà giải viên; bố trí kinh phí mua, cấp phát trên 40 đầu sách pháp luật hỗ trợ cho tủ sách pháp luật của 226 xã, phường, thị trấn với trên 9.000 cuốn sách; biên soạn và phát hành được tổng số hơn 10.000 tài liệu; các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 7.702/10.779 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,4%, kết quả, chất lượng hoà giải ở cơ sở năm sau tăng cao hơn năm trước. 

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu két luận  tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; UBND cấp huyện, xã tăng cường quản lý nhà nước về công tác hòa giải, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các kỹ năng nghiệp vụ, quan tâm bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (2014 - 2018)./.

 

Bích Diệp