Skip to main content

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 27/6/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí là ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban, đảng của tỉnh, Ủy ban MTTQ, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua 15 năm (từ 2004 - 2018) triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm giai đoạn 2004 - 2018 đạt 7,86%, tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 15,74%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2018 đạt 34,59 triệu đồng; sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển ổn định, khá toàn diện, hết năm 2018 toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới; sản xuất công nghiệp phát triển cả về quy mô và chủng loại sản phẩm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm trên 3%. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế, các bài học kinh nghiệm và các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương hoàn thành công tác lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với định hướng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển kinh tế tư nhân; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tạo sự đột phá trong liên kết và hợp tác với các tỉnh trong vùng. Cùng với đó, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Thùy Linh