Skip to main content

Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 22/8/2018, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018.

 

Dự Hội nghị tập huấn có trên 250 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thông tin cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện; cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; cán bộ văn hóa xã.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định trong thời gian qua, công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư. Tuy nhiên, trên thực tế công tác thông tin cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao. Hội nghị triển khai nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo, công chức, viên chức cấp sơ sở và cấp trên cơ sở nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin về công tác thông tin cơ sở của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây và kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.