Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 05/7/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019, tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ, chăm lo giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đổi mới, nâng cao hiệu quả phương pháp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” ở cấp cơ sở…

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, Ban Dân vận các cấp tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường việc nắm bắt tình hình Nhân dân, từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong quần chúng Nhân dân, đồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất là ở cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

 

Bích Diệp