Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Ngày 01/8/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí  Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư 34 dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị khối lượng hoàn thành các dự án gần 694 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước, giải ngân vốn đạt 59% kế hoạch năm. Ban Quản lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hình thức hợp đồng BOT; đã triển khai thi công dự án thành phần 1 được 32/32 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đạt 5.280/6.255 tỷ đồng đạt 84% giá trị; đoạn tuyến đi qua 2 huyện Hữu Lũng và Chi Lăng đã bàn giao 43,4/43,4 km; tiến độ giải ngân đến nay đạt 68,09%. Ban Quản lý cũng chủ động, tích cực trong thực hiện, bàn giao các dự án nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ ủy thác quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, giúp các chủ đầu tư làm tốt công tác quản lý chất lượng. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao, hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 dự án.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của Ban Quản lý dự án trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thời gian qua. Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra 1 số hạn chế như chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong giải phóng mặt bằng, một số dự án còn chậm tiến độ, chất lượng một số dự án còn hạn chế… Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chú trọng tới các nhiệm vụ còn hạn chế, tiến độ chậm; thực hiện tốt vai trò là cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, trong đó chú ý tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thu phí tự động không dừng bắt đầu từ ngày 1/9/2019; thẩm tra các hợp đồng liên quan. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý và giám sát, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án cần hoàn thành trong năm 2019; tăng cường nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại; tích cực, chủ động mở rộng hoạt động tư vấn, giám sát các dự án ngoài ngân sách; tập trung xây dựng đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực, cập nhật kiến thức cho các cán bộ, viên chức./.

 

Phương Linh