Skip to main content

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 21/10/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và Sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối  hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Dự kiến kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra 2,5 ngày (cả phiên trù bị), vào 9, 10, 11/12/2019. Theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến bàn và thông qua 28 nghị quyết quan trọng và nghiên cứu, thảo luận 21 báo cáo, 25 tờ trình, trong đó, có những báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020; Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2024; Đề án sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020...

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và xem xét bổ sung, chỉnh sửa vào một số nội dung dự kiến của kỳ họp. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tính khả thi khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình và thống nhất 21 nội dung báo cáo, 23 tờ trình và 24 nghị quyết sẽ trình trong kỳ họp HĐND sắp tới. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung, chỉnh sửa một số câu từ thống nhất, một số nội dung mới phải xin chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cần chủ động, có kế hoạch để bổ sung kịp thời cho kỳ họp sắp tới. Trong quá trình chuẩn bị các nội dung, các sở, ngành và các Ban HĐND phối hợp, trao đổi, có kế hoạch thẩm tra sớm, đáp ứng tiến độ, chất lượng, thời gian, tài liệu phục vụ cho kỳ họp, đảm bảo thống nhất, chất lượng, kịp thời.

 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Qua 2 năm thực hiện quy chế, các cơ quan đã cụ thể hóa các nội dung ký kết trong Quy chế phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND, tiếp xúc cử tri, giải quyết và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư... Qua đó, đã tổ chức thành công 09 kỳ họp, xem xét thông qua 165 Nghị quyết, phối hợp thống nhất trong vấn đề giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn 44 vấn đề, theo dõi việc giải quyết 65 nội dung là lời hứa của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, giải quyết kịp thời 36 nội dung phát sinh...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp. Các cơ quan chuyên môn, các Văn phòng tiếp tục quan tâm, phối hợp để đề xuất, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động. Chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường sự phối chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả. Các Văn phòng là cơ quan đầu mối chắp nối các thông tin, để tham mưu, đề xuất và hoàn thiện các văn bản kịp thời, đồng bộ…/.

 

Khánh Ly