Skip to main content

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ TPLS khóa XXII

Chiều ngày 07/10/2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn Khóa XXII đã tổ chức hội nghị lần thứ 18, nhằm kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Thành phố  đã kịp thời đề ra Nghị quyết, Kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện việc soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, sáp nhập khối thôn theo Kế hoạch; đồng thời Đảng bộ thành phố luôn tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm với 07 đồng chí; kết nạp được 88 đảng viên mới, đạt 73% Kế hoạch năm; xét công nhận đảng viên chính thức cho 133 trường hợp. Đáng ghi nhận là Ban chấp hành Đảng bộ TPLS đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc;...

 

Đồng chí Nguyễn La Thông, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn La Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị trong 3 tháng cuối năm 2019 sẽ tiếp tục  tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảng viên;…