Skip to main content

Hội nghị hiến kế cải cách cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

Chiều ngày 26/5/2020, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, TTHC giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid – 19" với 19 điểm cầu các tỉnh, thành phố của cả nước. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và ông Micheal Greence, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại điểm cầu Lạng Sơn có Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các thành viên hiệp hội.