Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 25/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; tổ trưởng các tổ đại biểu...

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố tiếp tục có nhiều cố gắng, đổi mới trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ, phối hợp đảm bảo đúng luật và quy chế; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; bao quát toàn diện các công việc thuộc phạm vi chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm sát sao; chú trọng việc theo dõi thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các kiến nghị về các vấn đề như chế độ cho cán bộ HĐND cấp xã, quy chế hoạt động của HĐND, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, công tác phối hợp giữa HĐND và UBND…

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, góp phần tạo sự ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các nội dung bảo đảm sát với Nghị quyết, chương trình hoạt động của cấp ủy đảng; trong tổ chức kỳ họp cần rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế của kỳ họp trước. HĐND các cấp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, xây dựng kế hoạch kiểm tra sát tình hình thực tế, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; tổ chức các phiên họp đảm bảo theo quy định, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với lãnh đạo UBND. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với cử tri trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND.

 

Thùy Linh