Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác y tế 9 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 14/10, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.