Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I năm 2019

Ngày 28/3/2019, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý I/2019, công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm đôn đốc triển khai thực hiện. Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp chính quyền chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã tổ chức 12 đoàn công tác thăm, chúc tết các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công, 8 đoàn kiểm tra các lực lượng trực phục vụ tết với trên 62 nghìn lượt quà tặng, kinh phí trên 26 tỷ đồng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong quý I, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019 kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tích cực nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban Dân tộc thực hiện tốt Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019 đảm bảo yêu cầu.

 

Thùy Linh